Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Cao Bằng quyết liệt triển khai Đề án 06/CP
Lượt xem: 198
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Cao Bằng tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Đề án 06/CP). Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh và các cấp, các ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung thực hiện 07 nhiệm vụ trọng tâm, 29 nhiệm vụ cụ thể được giao. Đến nay đã hoàn thành 11/11 dịch vụ công thiết yếu ngành Công an, 14/14 dịch vụ công thiết yếu của các sở, ngành qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện kết nối liên thông 1.732 thủ tục củ
anh tin bai

Lực lượng Công an tỉnh ra quân thực hiện chiến dịch 21 ngày đêm hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VneID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

 

Tính đến ngày 15/6/2023, tỉnh thu nhận 468.212 hồ sơ căn cước công dân (CCCD), hoàn thành sớm việc cấp CCCD cho 100% công dân so với mục tiêu đề ra. Đến nay, thu nhận 129.551 tài khoản định danh điện tử, kích hoạt 56.370 tài khoản, đạt 24,6%; hoàn thành đồng bộ, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với trên 21.400 hồ sơ, bằng 100%. Toàn tỉnh có 83.217 tài khoản cài đặt VssID; 473.30  CCCD được đồng bộ với thẻ bảo hiểm y tế còn hiệu lực, 182/182 cơ sở khám, chữa bệnh BHYT thực hiện tra cứu bằng căn cước công dân. Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh (IOC) kết nối dữ liệu và hiển thị một số phân hệ cơ bản...

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện còn gặp khó khăn trong việc bố trí nguồn kinh phí phục vụ các nhiệm vụ triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh ảnh hướng đến tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao; một số nơi, người đứng đầu chưa thật sự quyết tâm, quyết liệt; nguồn nhân lực, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng với tình hình thực tế; nhận thức của người dân còn hạn chế...

Từ nay đến cuối năm, Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến đông đảo người dân; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động người thân, gia đình sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến, tham gia đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng thẻ CCCD, ứng dụng VNeID, dữ liệu quốc gia về dân cư trong mọi mặt đời sống xã hội; thúc đẩy thanh toán số; làm sạch dữ liệu, đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện 02 dịch vụ công liên thông: Khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phí theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính… tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương./.

Tác giả bài viết: P.H


image advertisement