Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Quá trình xây dựng

Theo sắc lệnh số 016 – SL, ngày 4/3/1959 của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Uỷ ban Khoa học Nhà nước được thành lập; theo sắc lệnh này Hội phổ biến khoa học tỉnh Cao Bằng được thành lập (nay là Sở Khoa học và Công nghệ), từ ngày thành lập đến nay tên cơ quan đã thay đổi theo chức năng, nhiệm vụ qua các thời kỳ.

Năm 1959 – 1964: Hội Phổ biến Khoa học.

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Nghị định 43-CP,  ngày 4/4/1962 HĐCP: Giúp UBND tỉnh chỉ đạo và xây dựng công tác khoa học và kỹ thuật (KHKT), thực hiện thành công ba cuộc cách mạng, nhằm phục vụ sự nghiệp kiến thiết XHCN trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân, phục vụ sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước.

- Năm 1965-1983: Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật.

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Nghị định 192-CP, ngày 13/10/1957: Giúp UBND các tỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực KHKT( Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn…) trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chính sách KHKT của Đảng, nhà nước và của tỉnh nhằm phục vụ công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH, nâng cao năng suất lao động, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, củng cố an ninh quốc phòng.

- Năm 1984 – 1992: Ban Khoa học và Kỹ thuật.

Chức năng, nhiệm vụ: Đây là giai đoạn thay đổi quan trọng trong đường lối, chính sách về xây dựng đất nước và phát triển về Khoa học của tỉnh theo (Đại hội VI – 1986); chỉ đạo toàn bộ việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, cơ chế quản lý Khoa học: Khuyến khích sáng tạo và ứng dụng rộng rãi các thành tựu KHKT, đưa lại hiệu quả thiết thực. Về chức năng, nhiệm vụ cơ bản theo Nghị định 192-CP.

- Năm 1993 - 2002: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Nghị định số 22-CP, ngày 22/5/1993: Là cơ quan giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, TC-ĐL-CL, sở hữu công nghiệp, công nghệ thông tin, thông tin KHCN và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Năm 2003 – đến nay: Sở Khoa học và Công nghệ.

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Nghị định số 54/2003/NĐ-CP: Đây là giai đoạn toàn tỉnh và cả nước, bước vào thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH. Nâng cao năng lực quản lý về KHCN, phát triển tiềm lực Khoa học, TC-ĐL-CL, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, thanh tra khoa học, CNTT và thông tin KHCN…xây dựng tiềm lực KH&CN của tỉnh trong thời kỳ đổi mới. Căn cứ thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008 của Bộ KH&CN, Bộ NV: Tổ chức quản lý và hoạt động KH&CN cấp huyện, thị.

THI ĐUA KHEN THƯỞNG

+ Các thành tích thi đua đã đạt được.
Năm 2005
Cờ thi đua của UBND tỉnh
- Bằng khen của UBND tỉnh Cao Bằng
- Bằng khen của Bộ KHCN tham gia TECHMART

Năm 2006
Bằng khen của Bộ KH&CN
- Bằng khen của UBND tỉnh Cao Bằng
- Bằng khen của Bộ KHCN tham gia TECHMART

Năm 2007
- Cờ thi đua của UBND tỉnh
Bằng khen của Bộ KH&CN
- Bằng khen của Bộ KH&CN tham gia TECHMART

Năm 2008
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Bằng khen của UBND tỉnh
- Bằng khen của Bộ KH&CN tham gia TECHMART VIỆT TRUNG
 

Năm 2009
Tập thể Cá nhân
- 02 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen;
Bằng khen của UBND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2009;
- 04 tập thể được tặng thưởng danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc” năm 2009;
- 01 tập thể được Bộ KH&CN tặng Bằng khen đã có đóng góp trong sự nghiệp phát triển KH&CN;
- 01 tập thể được Bộ KH&CN tặng Bằng khen tham gia Chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam ASEAN +3;
- 08 tập thể được Giám đốc Sở KH&CN tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng lễ kỷ niệm 510 năm thành lập tỉnh và 50 năm thành lập ngành KH&CN;
- 17 tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến được Giám đốc Sở KH&CN tặng Giấy khen.
- 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen;
- 03 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh;
- 07 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2007-2009;
- 01 cá nhân được Bộ KH&CN tặng Bằng khen đã có đóng góp trong sự nghiệp phát triển KH&CN;
- 12 cá nhân được Giám đốc Sở KH&CN tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng lễ kỷ niệm 510 năm thành lập tỉnh và 50 năm thành lập ngành KH&CN;
- 25 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được Giám đốc Sở KH&CN tặng Giấy khen;
- 30 cá nhân đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến được Giám đốc Sở KH&CN tặng Giấy khen.
Năm 2010
Tập thể                                   Cá nhân
- 01 tập thể được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba;
- 01 tập thể được tặng Bằng khen của Bộ KH&CN có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra chuyên đề An toàn bức xạ và hạt nhân;
- Tập thể Sở Khoa học và Công nghệ đạt Cờ thi đua hạng nhất của UBND tỉnh;
- 02 tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen đạt tập thể lao động xuất sắc;
- 01 tập thể được tặng Băng khen của Thanh tra tỉnh Cao Bằng;
- 01 tập thể được Bộ KH&CN tặng Bằng khen tham gia Chợ công nghệ và thiết bị Quảng Ninh;
- 08 tập thể được Giám đốc Sở KH&CN biểu dương có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010;
- 21 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.
- 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba;
- 01 cá nhân được Thanh tra tỉnh tặng Bằng khen;
- 03 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc;
- 14 cá nhân được Giám đốc Sở KH&CN biểu dương có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010;
- 24 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được Giám đốc Sở KH&CN tặng Giấy khen;
- 66 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến được Giám đốc Sở KH&CN tặng giấy khen.
Năm 2011
Tập thể Cá nhân
- 01 tập thể được tặng Cờ thi đua giải nhì của UBND tỉnh;
- 01 tập thể được tặng Bằng khen của Bộ KH&CN;
- 03 tập thể lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen;
- 20 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.
- 17 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được Giám đốc Sở KH&CN tặng Giấy khen;
- 61 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến được Giám đốc Sở KH&CN tặng giấy khen.
Năm 2012
Tập thể Cá nhân
- 01 tập thể được tặng Cờ thi đua giải Ba của UBND tỉnh;
- 01 tập thể được tặng Bằng khen của Bộ KH&CN;
- 03 tập thể lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen;
- 20 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.
- 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2011-2012 được UBND tỉnh tặng Bằng khen;
-  19 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được Giám đốc Sở KH&CN tặng Giấy khen;
- 62 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến được Giám đốc Sở KH&CN tặng giấy khen.
Năm 2013
Tập thể Cá nhân
- 01 tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen;
- 03 tập thể lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen;
- 20 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.
- 06 cá nhân hoan thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2012-2013 được UBND tỉnh tặng Bằng khen;
-  21 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được Giám đốc Sở KH&CN tặng Giấy khen;
- 64 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến được Giám đốc Sở KH&CN tặng giấy khen.

 Năm 2014
 - 01 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh;
- 03 tập thể lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen;
- 20 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến
 - 01 cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen của Chính phủ;
- 02 cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen của UBND tỉnh;
- 11 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng Giấy khen;
- 76 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng Giấy khen.
 Năm 2015
 - 01 tập thể được tặng cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ;
- 01 tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen;
- 02 tập thể lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen;
- 20 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến
 - 01 cá nhân được tặng Huân chương hạng Hai;
-  01 cá nhân được tặng Huân chương hạng Ba;
- 04 cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen của UBND tỉnh;
- 11 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng Giấy khen;
- 70 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng Giấy khen.
 Năm 2016
 - 01 tập thể được tặng Huân chương hạng Hai;
- 01 tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen;
- 03 tập thể lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen;
- 20 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến
 - 01 cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ;
- 04 cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen của UBND tỉnh;
- 09 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng Giấy khen;
- 72 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng Giấy khen.
 Năm 2017
 - 01 tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen;
- 01 tập thể lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen;
- 20 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến
 - 06 cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen của UBND tỉnh;
- 10 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng Giấy khen;
- 68 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng Giấy khen.
 Năm 2018
 - 01 tập thể được Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Bằng khen;
- 20 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến
 - 04 cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen của UBND tỉnh;
- 06 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng Giấy khen;
- 63 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng Giấy khen.
 Năm 2019
 - 20 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến  - 81 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng Giấy khen;
- 09 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương.
 Năm 2020
 Tập thể  Cá nhân 
  - 09 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến  - 02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng Giấy khen;
- 73 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng Giấy khen.
 Năm 2021
 Tập thể   Cá nhân
 - 09 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến".
- 02 tập đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" Chủ tịch UBND khen thưởng.
-  04 tập thể được giám đốc Sở KH&CN tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và công tác chuyên môn là đẩy nhanh tiến độ công tác tuyển chọn, xét giao trực tiếp, thẩm định các nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
- 04 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".
- 65 cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"

04 cá nhân được giám đốc Sở KH&CN tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và công tác chuyên môn là đẩy nhanh tiến độ công tác tuyển chọn, xét giao trực tiếp, thẩm định các nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 


image advertisement