Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tổ chức bộ máy

1. Ban Giám đốc Sở KH&CN.

 1.1. Giám đốc Sở: ThS Bế Đăng Khoa

ĐT: 0206.3755599; DĐ: 0919772227

Email:bdkhoa@caobang.gov.vn;  dangkhoa1977@gmail.com


 1.2. Phó Giám đốc sở: Nông Thành Thân 

ĐT: 02063.959.858

DĐ: 0832.999.868

Email: thancb@gmail.com

 

2. Văn phòng Sở

ĐT: 0206. 3854334     Email: vpsokhcn@caobang.gov.vn

- Chánh Văn phòng: Lương Thanh Tuấn

  ĐT: 0206. 3859274;  ĐT: 0913279096; Email: luongthanhtuan@gmail.com

- Phó chánh Văn phòng: Nông Thị Hồng Hà

ĐT: 0206.3854.334 ;  ĐT: 0948.179.026;       Email: honghatdcb@gmail.com

- Văn thư:  0206.3852421   Fax: 0206.3852605

- Chu Tuấn Nam - Chuyên viên; Email: ctnam@caobang.gov.vn

- Hoàng Thị Thu Hà - Kế toán viên; Email: httha@caobang.gov.vn 

- Mai Thị Tươi - Chuyên viên; Email: mttuoi@caobang.gov.vn

- Nông Thị Thỏa - Chuyên viên; Email: ntthoa@caobang.gov.vn

 

3. Phòng Quản lý khoa học.

ĐT: 0206.3853275       Email: qlkhcb@yahoo.com

- Trưởng phòng: Linh Quang Đà

DĐ: 0947.996.396;

Email: lqda@caobang.gov.vn; lingquangkhcb@yahoo.com

- Bế Lưu Băng - Chuyên viên; Email: blbang@caobang.gov.vn.

- Hoàng Thị Hà - Chuyên viên; Email: htha@caobang.gov.vn.

- Phạm Thị Cẩm Tú - Chuyên viên; Email: camtupham2802@gmail.com

 

4. Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ.

ĐT: 0206.3859582        Email: qlcn_cb@yahoo.com.vn

- Trưởng phòng: Bế Thị Bình - DĐ: 0912.944.188;

Email: btbinh@caobang.gov.vn; binhbtcnsh@yahoo.com

- Phó Trưởng phòng: Đoàn Hồng Hòa - ĐT: 0912.529.316;  Email: dhhoa@caobang.gov.vn

- Tô Mạnh Cường - Chuyên viên; Email: tmcuong@caobang.gov.vn

- Nông Thị Mai - Chuyên viên; Email: ntmai@caobang.gov.vn

-  Nông Thị Cẩm Vân - Chuyên viên;  Email: ntcvan@caobang.gov.vn

- Nguyễn Thị Huyền Trang - Chuyên viên; Email: nthtrang@caobang.gov.vn

 

5. Phòng Quản lý đo lường chất lượng

- Phó Trưởng phòng: Hoàng Quốc Huy 

DĐ: 0916.513.982

 Email: hoanghuytdc@gmail.com

- Đàm Anh Tuấn - Chuyên viên; Email: tuantdccaobang@gmail.com

- Hoàng Anh Tuấn- Chuyên viên; Email: hatuancb1976@gmail.com

- Lê Thị Thúy - Chuyên viên; Email: ltthuy@caobang.gov.vn

- Hoàng Chiến Công - Chuyên viên.

 

6. Thanh tra Sở.

ĐT: 0206.3854335; Email: sokhcn_thanhtra@yahoo.com.vn

- Chánh Thanh tra:Triệu Tường Lân

DĐ: 0912.130.114; Email: ttlan@caobang.gov.vn

- Nguyễn Thị Hiếu - Thanh tra viên; Email: nthieu@caobang.gov.vn

- Phan Thị Xuyến - Chuyên viên; Email: ntxuyen@caobang.gov.vn

 

7. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.

Email: trungtamungdungtienbokhoahocvacongnghe@caobang.gov.vn

- Phó Giám đốc: Phạm Phi Long

DĐ: 0912130290       Email: pplong@caobang.gov.vn; philongkhcn@yahoo.com

- Phó Giám đốcĐinh Việt Ân.

DĐ: 0948177086    

Email: dvan@caobang.gov.vn; vietkhcn@gmail.com

 

- Văn phòng: 0206.3760267

+ Chánh Văn phòng: Đoàn Thị Luyến - DĐ: 0917.094.467;

Email: dtluyen@caobang.gov.vn

+ Phó chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Trang - DĐ: 0949.993.688;

Email: nttrang@caobang.gov.vn

+ Thành viên: Bế Thị Xoan - Email: btxoan@caobang.gov.vn

                        Nông Thị Tâm - Email: nttam@caobang.gov.vn

                        Lục Văn Thành - Email: lvthanh@caobang.gov.vn

                        Hoàng Thị Thuần - Email: htthuan@caobang.gov.vn

Phòng Thử nghiệm và Dịch vụĐT: 0206.3758112

+ Trưởng phòng: Phùng Thế Anh - DĐ: 0915.865.398;

Email: ptanh@caobang.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thùy Linh -DĐ: 0919.629.169;

Email: nttlinh@caobang.gov.vn

+ Thành viên: 

                        Hồ Sỹ Đồng - Email: hsdong@caobang.gov.vn

                        Nông Quốc Gia - Email: nqgia@caobang.gov.vn

Phòng Nghiên cứu ứng dụng: ĐT: 0206.2280963

+ Trưởng phòng: Đoàn Văn Hướng - DĐ: 0948.178.035;

Email: dvhuong@caobang.gov.vn

+ Thành viên: Lê Thị Phương - Email: ltphuong@caobang.gov.vn

                       Trần Thị Tuyết Nga - Email: tttnga@caobang.gov.vn

                        Lương Thị Hiền - Email: lthien@caobang.gov.vn

Phòng Kiểm định, hiệu chuẩn đo lường:

 + Phó trưởng phòng: Lê Nguyễn Thanh Giang

ĐT: 0206.3952503; DĐ: 0946.822.986;  Email: lntgiang@caobang.gov.vn

 + Thành viên: Đinh Văn Tự - Email: dvtu@caobang.gov.vn

                        Nông Hồng Sơn - Email: nhson@caobang.gov.vn

                        Lê Thị Thu Nha - Email: lttnha@caobang.gov.vn

                        Linh Đức Quỳnh- Email: linhducquynh@gmail.com

                        Hà Được - Email: hduoc@caobang.gov.vn

Phòng Thông tin - Thống kê KH&CN:

+ Phó trưởng phòng: Bế Thị Kiều Oanh

ĐT: 0206.3951.053         DĐ: 0919086038

Email: btkoanh@caobang.gov.vn;  kieuoanhttth2007@gmail.com

+ Thành viên: Bế Thị Huệ - Email: bthue@caobang.gov.vn

                       Hoàng Thị Kiều - Email: htkieu@caobang.gov.vn

                       Đinh Thị Tâm - Email: dttam@caobang.gov.vn

                       Nguyễn Thị Thuấn - Email: thuanth1983@gmail.com

- Trạm thực nghiệm và chuyển giao công nghệ

+ Phó trưởng trạm: Đinh Thị Thùy

DĐ: 0945402234; Email: dtthuy@caobang.gov.vn

+ Thành viên:       

        Hoàng Đức Quy - Email: hdquy@caobang.gov.vn

        Mông Thị Hồng Huân - Email: huanmth.skhcn@caobang.gov.vn

          Đặng Thị Thanh Lưu


image advertisement