Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Loại văn bản:
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TINTẢI VỀ
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TINTẢI VỀ
1391/SKHCN-ĐLCL
Ngày bắt đầu: 01/04/2024
Ngày kết thúc: 14/04/2024
Lượt xem:8
TẢI VỀ
21479/SKHCN-VP
Ngày bắt đầu: 13/09/2023
Ngày kết thúc: 11/10/2023
Lượt xem:5
TẢI VỀ
3
Ngày bắt đầu: 26/11/2021
Ngày kết thúc: 10/12/2021
Lượt xem:7
TẢI VỀ
41462/SKHCN-QLCN&SHTT
Ngày bắt đầu: 29/10/2021
Ngày kết thúc: 27/11/2021
Lượt xem:2
TẢI VỀ
5992/SKHCN-TT
Ngày bắt đầu: 04/08/2021
Ngày kết thúc: 25/08/2021
Lượt xem:13
TẢI VỀ
6265/SKHCN-VP
Ngày bắt đầu: 11/03/2021
Ngày kết thúc: 22/03/2021
Lượt xem:41
TẢI VỀ
7178/SKHCN-QLCN&SHTT
Ngày bắt đầu: 11/03/2020
Ngày kết thúc: 25/03/2020
Lượt xem:9
TẢI VỀ
828/2016/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 05/07/2019
Ngày kết thúc: 25/08/2019
Lượt xem:2
TẢI VỀ
9So KH&CN
Ngày bắt đầu: 14/05/2019
Ngày kết thúc: 14/06/2019
Lượt xem:450
TẢI VỀ
10So KH&CN
Ngày bắt đầu: 11/04/2019
Ngày kết thúc: 11/05/2019
Lượt xem:456
TẢI VỀ
11So KH&CN
Ngày bắt đầu: 11/04/2019
Ngày kết thúc: 11/05/2019
Lượt xem:462
TẢI VỀ
12So KH&CN
Ngày bắt đầu: 27/12/2018
Ngày kết thúc: 27/01/2019
Lượt xem:496
TẢI VỀ
13So KH&CN
Ngày bắt đầu: 27/12/2018
Ngày kết thúc: 27/01/2019
Lượt xem:492
TẢI VỀ
14So KH&CN
Ngày bắt đầu: 27/12/2018
Ngày kết thúc: 27/01/2019
Lượt xem:539
TẢI VỀ
15So KH&CN
Ngày bắt đầu: 29/11/2018
Ngày kết thúc: 29/12/2018
Lượt xem:526
TẢI VỀ
16So KH&CN
Ngày bắt đầu: 11/10/2018
Ngày kết thúc: 11/11/2018
Lượt xem:540
TẢI VỀ
17So KH&CN
Ngày bắt đầu: 04/10/2018
Ngày kết thúc: 04/11/2018
Lượt xem:527
TẢI VỀ
18So KH&CN
Ngày bắt đầu: 04/10/2018
Ngày kết thúc: 04/11/2018
Lượt xem:539
TẢI VỀ