image advertisement
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tổng số: 98
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
892/QĐ-UBND 13/07/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 547
Tải về 10
05/2022/TT/BKHCN 31/05/2022 Thông tư Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Doanh nghiệp
Lượt xem: 390
Tải về 5
QĐ 36/2021-QĐ-UBND ngày 02/11/2021 02/11/2021 Quyết định ban hành Quy định phân cấp QLNN trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 463
Tải về 19
1489/HD-SKHCN 31/12/2020 Hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về xét công nhận sáng kiến và đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 722
Tải về 35
33/2020/QĐ-UBND 11/12/2020 Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 690
Tải về 25
QĐ 24/2020-QĐ-UBND ngày 6/10/2020 06/10/2020 Quyết định ban hành quy định quản lý nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách tỉnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 595
Tải về 28
47/2020/NĐ-CP 09/04/2020 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Lượt xem: 451
Tải về 0
3831/HD-UBND 31/10/2019 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 12/HD-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Cao Bằng về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 1439
Tải về 8
981/QĐ-SKHCN 02/10/2019 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở KH&CN
Lượt xem: 1372
Tải về 1
801/QĐ-SKHCN 20/08/2019 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 1429
Tải về 0
12345678910