Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 529
  • Trong tuần: 5 701
  • Tổng lượt truy cập: 2037689
  • Tất cả: 1244
Đăng nhập
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 26/11/2021
Ngày kết thúc: 10/12/2021
Lượt xem:
21462/SKHCN-QLCN&SHTT
Ngày bắt đầu: 29/10/2021
Ngày kết thúc: 27/11/2021
Lượt xem:
3992/SKHCN-TT
Ngày bắt đầu: 04/08/2021
Ngày kết thúc: 25/08/2021
Lượt xem:
4265/SKHCN-VP
Ngày bắt đầu: 11/03/2021
Ngày kết thúc: 22/03/2021
Lượt xem:
5178/SKHCN-QLCN&SHTT
Ngày bắt đầu: 11/03/2020
Ngày kết thúc: 25/03/2020
Lượt xem:
628/2016/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 05/07/2019
Ngày kết thúc: 25/08/2019
Lượt xem:
7So KH&CN
Ngày bắt đầu: 14/05/2019
Ngày kết thúc: 14/06/2019
Lượt xem:428
8So KH&CN
Ngày bắt đầu: 11/04/2019
Ngày kết thúc: 11/05/2019
Lượt xem:436
9So KH&CN
Ngày bắt đầu: 11/04/2019
Ngày kết thúc: 11/05/2019
Lượt xem:438
10So KH&CN
Ngày bắt đầu: 27/12/2018
Ngày kết thúc: 27/01/2019
Lượt xem:475
11So KH&CN
Ngày bắt đầu: 27/12/2018
Ngày kết thúc: 27/01/2019
Lượt xem:471
12So KH&CN
Ngày bắt đầu: 27/12/2018
Ngày kết thúc: 27/01/2019
Lượt xem:514
13So KH&CN
Ngày bắt đầu: 29/11/2018
Ngày kết thúc: 29/12/2018
Lượt xem:503
14So KH&CN
Ngày bắt đầu: 11/10/2018
Ngày kết thúc: 11/11/2018
Lượt xem:516
15So KH&CN
Ngày bắt đầu: 04/10/2018
Ngày kết thúc: 04/11/2018
Lượt xem:508
16So KH&CN
Ngày bắt đầu: 04/10/2018
Ngày kết thúc: 04/11/2018
Lượt xem:516