Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Số ký hiệu văn bản 47/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/04/2020
Ngày hiệu lực 25/05/2020
Trích yếu nội dung Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Văn bản Pháp luật
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 47.signed-1-.pdf