Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 12/HD-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Cao Bằng về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Số ký hiệu văn bản 3831/HD-UBND
Ngày ban hành 31/10/2019
Ngày hiệu lực 31/10/2019
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 12/HD-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Cao Bằng về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Văn bản Pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1573547860328.pdf