Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Phổ biến, truyền tải thông điệp hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26-4 năm 2024
Lượt xem: 114

Nhằm tôn vinh vai trò của sở hữu trí tuệ (SHTT) trong đời sống kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sở hữu trí tuệ, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã chọn ngày 26/4 hàng năm là “Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới”. Năm 2024, WIPO đã công bố chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới là: Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo (IP and the SDGs: Building our common future with innovation and creativity)”.

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024 là cơ hội để khám phá cách thức mà sở hữu trí tuệ khuyến khích và có thể tăng cường tác động của các giải pháp đổi mới sáng tạo hướng tới xây dựng tương lai chung với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc.

Thực hiện Công văn số 633/SHTT-NĐHT ngày 04/3/2024 của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản số 522/SKHCN-QLCN&SHTT ngày 25/4/2024 gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, quan tâm, phối hợp thông tin, tuyên tuyền và tổ chức các hoạt động, phù hợp với chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.

Thời gian thực hiện: Trong tháng 4 năm 2024, có thể phối hợp, kết nối với các hoạt động để hướng đến chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5.

Các hoạt động tổ chức bằng hình thức: Treo pano, băng rôn, áp phích khẩu hiệu tuyên truyền tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm phù hợp khác; tuyên truyền Thông điệp Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024, vai trò của SHTT, thông qua các hình thức viết tin, bài trên báo địa phương, các ấn phẩm chuyên ngành và trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; thực hiện các phóng sự, phim tài liệu về SHTT và kết quả triển khai hoạt động SHTT tại cơ quan, đơn vị, địa phương để phát sóng, đăng tải trên trang thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông, phát thanh, truyền hình, báo chí của Tỉnh, địa phương; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, tọa đàm, giao lưu trực tiếp hoặc trực tuyến về SHTT; biểu dương, động viên, khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, thúc đẩy hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hoạt động SHTT tại cơ quan, đơn vị, địa phương…

File đính kèm:

Công Văn số 633/SHTT-NĐHT

Công Văn số 522/SKHCN-QLCN&SHTT

Các mẫu Banne tuyên truyền

IP Day 2024 file thiết kế AI-font_Ok

     
 
 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


image advertisement