Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Đánh giá hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp tỉnh, toàn quốc của sáng kiến, đợt I năm 2024
Lượt xem: 101
Ngày 10/5/2024 tại Trụ sở UBND, Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng (HQAD, KNNR) cấp tỉnh, cấp toàn quốc của sáng kiến - đợt I năm 2024 do ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức cuộc họp đánh giá công nhận HQAD, KNNR cấp tỉnh và cấp toàn quốc đối với sáng kiến của các cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương, để làm cơ sở đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và trình Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng. 
anh tin bai

Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng

Hội nghị đã nghe ông Nông Thành Thân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng báo cáo kết quả thụ lý đối với các hồ sơ đề nghị công nhận HQAD, KNNR. Đợt I năm 2024, đơn vị đã tiếp nhận 17 hồ sơ đề nghị công nhận HQAD, KNNR của các cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó có 02 hồ sơ đề nghị công nhận HQAD, KNNR cấp toàn quốc. Các sáng kiến đủ điều kiện trình Hội đồng tỉnh xem xét trong đợt I năm 2024 đều là các giải pháp có tính mới về kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực đã được áp dụng tại cơ sở.

Tại cuộc họp, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, Hội đồng đã tiến hành thảo luận, nhận xét, đánh giá hồ sơ sáng kiến với các tiêu chí theo quy định hiện hành; làm rõ HQAD, KNNR đối với từng sáng kiến của các tác giả, đồng tác giả, xem xét những tác động tích cực của sáng kiến đến quá trình thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, ngành, lĩnh vực và của tỉnh cho đến mức độ ảnh hưởng đến phạm vi toàn quốc.

Kết quả đánh giá của Hội đồng (thông qua Phiếu đánh giá đối với từng hồ sơ) kết luận 13 sáng kiến có HQAD, KNNR cấp tỉnh, 3 sáng kiến không đạt cấp tỉnh, 02 sáng kiến không đạt cấp toàn quốc. Căn cứ kết quả đánh giá của hội đồng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng đã giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận HQAD, KNNR cấp tỉnh đối với 13 sáng kiến và Thông báo kết quả đánh giá không đạt về HQAD, KNNR cấp tỉnh (03 hồ sơ), cấp toàn quốc (02 hồ sơ) của sáng kiến - Đợt 1, năm 2024.

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá HQAD, KNNR cấp tỉnh đối với các sáng kiến của ngành giáo dục và đào tạo.

Triệu Tường Lân - Chánh Thanh tra Sở KH&CN
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


image advertisement