Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 684
  • Trong tuần: 5 856
  • Tổng lượt truy cập: 2037844
  • Tất cả: 1399
Đăng nhập
Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 13
Ngày 17/5/2023 Sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ban hành Báo cáo số 780/BC-SKHCN về Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023
Tải về
Tin khác
1 2 3 4 5  ...