Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 554
  • Trong tuần: 5 726
  • Tổng lượt truy cập: 2037714
  • Tất cả: 1269
Đăng nhập
Cao Bằng đẩy mạnh phát triển Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 17
Nhận thức được tầm quan trọng của khoa học công nghệ, trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) được các cấp, ngành, địa phương trên toàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai, thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực. Những kết quả nghiên cứu KH&CN được thực hiện có tính ứng dụng cao, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
anh tin bai

Đ/c Bế Đăng Khoa – Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ KH,CN và ĐMST năm 2023

 

Từ ban hành cơ chế, chính sách
Giai đoạn 2020-2022, tỉnh Cao Bằng đã chú trọng ban hành cơ chế, chính sách; chương trình, kế hoạch, tạo hành lang pháp lý cho triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạoRà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn; chỉ đạo nâng cao chất lượng các Hội đồng KH&CN, Hội đồng thẩm định công nghệ, Hội đồng sáng kiến và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. Đặc biệt là Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03 tháng 11 năm 2021 về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030. UBND tỉnh đã ban hành các văn bản: Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; QĐ số 968/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Đề án số Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Cao Bằng đến năm 2030; QĐ số 967/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình hành động số 3440/CTr ngày 07/12/2021 về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng...

Và những kết quả ban đầu
Trong 3 năm từ năm 2020 - 2022, tỉnh Cao Bằng triển khai thực hiện 08 nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình Nông thôn và miền núi; 03 nhiệm vụ cấp thiết địa phương và hợp tác Bộ, ngành. Qua các nhiệm vụ đã được triển khai, góp phần tăng cường nguồn lực đầu tư cho tỉnh với tổng kinh phí 77.940 tỷ đồng. Hàng năm, ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh bố trí từ 9 đến 11 tỷ đồng cho các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, trên cơ sở đề xuất của các ngành, các địa phương trong tỉnh và đặt hàng với các cơ sở nghiên cứu để thực hiện trên các lĩnh vực. Các đề tài, dự án tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm như: nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bảo quản, chế biến nông sản, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học. Trong giai đoạn 2020-2022, có 37 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh được triển khai với tổng kinh phí 35.656 triệu đồng từ ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh và 10.126 triệu đồng từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước.

Kết quả khoa học của một số nhiệm vụ đã được đưa vào ứng dụng đem lại hiệu quả rõ rệt như: Đã phục tráng, bản tồn, phát triển các loại lúa đặc sản của tỉnh, các giống lúa đảm bảo theo quy trình sản xuất giống do Bộ NN&PTNT ban hành, tạo ra sản phẩm giống lúa nguyên chủng, siêu nguyên chủng, hoàn thiện được quy trình sản xuất giống lúa và quy trình thâm canh để chuyển giao cho địa phương áp dụng, mở rộng sản xuất năng suất tăng 15 - 20%; nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nấu luyện sten chất lượng cao từ nguồn quặng sunfua đa kim niken - đồng Cao Bằng, xây dựng được quy trình công nghệ và các thông số kỹ thuật cơ bản về chế tạo sten niken từ nguồn quặng niken Cao Bằng theo quy trình công nghệ mới, đã thực hiện thí nghiệm thu được sten niken có tổng thành phần niken - đồng trên 40%, góp phần phục vụ công tác quản lý khai thác chế biến quặng trên địa bàn tỉnh; ứng dụng mô hình công trình thu nước dạng đập ngầm kết hợp hào thu nước phục vụ cấp nước sinh hoạt tại xã Nam Tuấn, Hòa An, Cao Bằng; Ứng dụng kỹ thuật gương trị liệu kết hợp tập vận động trong phục hồi chức năng bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng đã rút ngắn thời gian điều trị, làm giảm chi phí do viện phí và sinh hoạt... Đến nay tỉnh Cao Bằng có 135 văn bằng được bảo hộ/tổng số 221 đơn đăng ký. Nhiều dự án KH&CN trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ được triển khai và phát huy hiệu quả, chuyển dần từ hướng đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, đang đi vào chiều sâu, khai thác và phát huy giá trị tài sản trí tuệ.

Trong năm 2022, tỉnh Cao Bằng có tổng số 1.436 giải pháp được đề nghị công nhận sáng kiến; và kết quả có 1.307 sáng kiến được công nhận, trong đó có 1.157 sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả; tổng số tiền làm lợi của các sáng kiến đang được áp dụng là trên 507 tỷ đồng. Hoạt động ứng dụng, chuyển giao KH&CN được tăng cường, chủ động phối hợp với các huyện, thành phố triển khai nhiều lớp tập huấn về ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho bà con nông dân: Kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi, xử lý môi trường; kỹ thuật trồng nấm, nuôi giun quế... trên địa bàn tỉnh nhằm phổ biến, nhân rộng các kết quả đề tài, dự án KH&CN vào thực tiễn đời sống.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Để KH&CN góp phần trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, thời gian tới cần đẩy mạnh ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng các thành tựu KH&CN  để phát triển một số ngành, lĩnh vực then chốt và các sản phẩm chủ lực có tính cạnh tranh cao của tỉnh.
Tiếp tục chỉ đạo, thúc đẩy các ngành, địa phương triển khai sâu rộng hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực, các đối tượng nhất là các Doanh nghiệp tham gia, triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa phương, đơn vị, ngành mình. Kết hợp với huy động nguồn lực từ các tỉnh trong vùng, nhằm tạo sự kiên kết phát triển vùng và hình thành hệ sinh thái vùng.

Nâng cao chất lượng quản lý, theo dõi và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ sản xuất và đời sống, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất, kinh doanh nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ; tổ chức nhân rộng kết quả của các đề tài, dự án đã được nghiệm thu vào đời sống sản xuất, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp thông minh, du lịch, dịch vụ...

Đẩy mạnh chỉ đạo triển khai, thúc đẩy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo, dần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tác giả bài viết: Ths. Bế Đăng Khoa - Ủy viên BCH Tỉnh ủy Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Tin khác
1 2 3 4 5  ...