Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 495
  • Trong tuần: 5 667
  • Tổng lượt truy cập: 2037655
  • Tất cả: 1210
Đăng nhập
Hội nghị quán triệt các Chương trình hành động của Tỉnh ủy Cao Bằng về Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 40
Sáng ngày 12/5/2023, tại Phòng họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị quán triệt các Chương trình hành động của Tỉnh ủy Cao Bằng về Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Tỉnh ủy và 168 điểm cầu ban, ngành, cấp huyện trên toàn tỉnh với 5.193 cán bộ, đảng viên tham gia học tập quán triệt.
anh tin bai

Hội nghị tại điểm cầu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

 

Tham dự tại điểm cầu của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng có đ/c Lương Đức Tố -  Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó giám đốc Sở KH&CN và trên 30 Đảng viên trong toàn ngành.

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được nghe báo cáo viên trình bày giới thiệu các nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các Chương trình hành động của Tỉnh ủy Cao Bằng về Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cụ thể: Giới thiệu nội dung cuốn sách của Đ/c Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh"; Chương trình hành động số 22 -CTr/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 24-CTr/TU, ngày 21/4/2023 của của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nam trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 21/4/2023 của của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề cương báo cáo nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW, ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Qua hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nội dung tới cấp ủy các cấp, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nắm rõ những nội dung cơ bản nội dung của tác phẩm; hướng dẫn triển khai các Chương trình hành động của Tỉnh ủy trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ sáu khóa XIII. Đồng thời trong thời gian tới, đề nghị các cấp ủy Đảng quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch Chương trình hành động của Tỉnh ủy và nâng cao công tác tuyên truyền sâu rộng về nội dung tác phẩm của đ/c Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới cán bộ, Đảng viên, CCVC và người lao động tại đơn vị công tác./.
                                                                                                                                                                                                                                                    Tác giả bài viết: ĐT
Tin khác
1 2 3 4 5  ...