Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 530
  • Trong tuần: 5 702
  • Tổng lượt truy cập: 2037690
  • Tất cả: 1245
Đăng nhập
Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2023 và nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2023
Lượt xem: 27
Ngày 15/5/2023 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ban hành Báo cáo số 766/BC-SKHCN về Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2023 và nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2023.
Tải về
Tin khác
1 2 3 4 5  ...