Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Khai thác nguồn tư liệu địa phương phục vụ nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 68
Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 25/6/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành giai đoạn 2021 – 2025. Ngày 10/5/2024, Tổ sưu tầm tài liệu của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã thực hiện khai thác tư liệu phục vụ Biên soạn Lịch sử KH&CN Cao Bằng tại Trung tâm lưu trữ lịch sử  tỉnh Cao Bằng.
anh tin bai

Các thành viên Tổ sưu tầm tài liệu của Sở KH&CN

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đang triển khai thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Khoa học và Công nghệ Cao Bằng (1959 – 2024). Với mục tiêu ghi lại truyền thống của ngành KH&CN từ khi thành lập đến nay, cuốn sách sẽ khái quát về quá trình thành lập, phát triển về tổ chức bộ máy, hoạt động của Sở KH&CN nói riêng cũng như hoạt động KH&CN nói chung qua các thời kỳ lịch sử. Từ đó tuyên truyền, giáo dục, gìn giữ và phát huy truyền thống của ngành; rút ra các bài học kinh nghiệm phục vụ cho việc nâng cao công tác quản lý hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn hiện nay.

 

Tổ sưu tầm tài liệu đã tiến hành khai thác tìm hiểu gồm 28 danh mục tài liệu từ năm 1959 đến nay. Trong đó có: Sắc lệnh số 016/SL ngày 04/3/1959 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa về việc thành lập Ủy ban KH&KT nhà nước; báo cáo chính trị các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc; các Luật KHCN, Thông tư, Quyết định của Bộ KHCN, chiến lược phát triển KH&CN, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban KHKT các tỉnh, thành phố; Chỉ thị 135/TTg ngày 06/4/1959 của Thủ tướng Chính phủ về “Vấn đề xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác khoa học”; Thông tư của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo các Ban Kỹ thuật tỉnh, thành phố; Chỉ thị số 320/TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban KHKT; Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành TW; Công văn số 121/KH-ĐI ngày 05/7/1966; Nghị định số 20/Cp năm 1975 về hoạt động sáng kiến; Nghị định của hội đồng Chính phủ; Nghị định số 31/CP ngày 2301/1081; Chỉ thị số 20/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thi hành điều lệ sáng kiến; Nghị định số 51/HĐBT ngày 17/5/1983 của Hội đồng Bộ trưởng về tăng cường công tác tiêu chuẩn hóa, đo lường; 30 năm hoạt động KHCN Việt Nam, NXB Khoa học kỹ thuật, 1990 và tài liệu liên quan đến hoạt động KH&CN qua các giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội từ năm 1959 – 2024…

 

Các tài liệu khai thác được sẽ là căn cứ quan trọng nhằm làm rõ quá trình hình thành và phát triển cũng như những đóng góp của ngành KH&CN đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân địa phương. Từ đó giúp cho Sở KH&CN nâng cao chất lượng biên soạn cuốn Lịch sử KH&CN Cao Bằng theo mục tiêu và tiến độ đề ra./.

ĐT
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


image advertisement