Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng quỹ phát triển khoa học tại Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 53
Sáng 13/5, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về quản lý, sử dụng các loại quỹ có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến năm 2023, làm việc với Sở KH&CN Cao Bằng do đồng chí La Văn Hồng, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Tỉnh làm trưởng đoàn. Làm việc với đoàn có đồng chí Bế Đăng Khoa, Giám đốc Sở KH&CN, các phòng chuyên môn thuộc Sở KH&CN, Quỹ phát triển KH&CN.
anh tin bai

Đ/c La Văn Hồng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh (gọi tắt là Qũy) được thành lập theo Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 21/11/2006, là đơn vị sự nghiệp hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có chức năng tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ngân sách và các nguồn vốn khác của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển KH&CN của tỉnh. Đến tháng 6 năm 2018, Quỹ chính thức được kiện toàn và đi vào hoạt động nhằm mục đích tài trợ, cấp kinh phí, cho vay, bảo lãnh vốn vay  và hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Nguồn vốn hoạt động của Qũy tính đến ngày 31/12/2023 là 12,409 tỷ đồng. Trong đó có 07 tỷ đồng là vốn điều lệ do Ngân sách nhà nước cấp. Ngoài ra quỹ còn thực hiện cấp phát kinh phí cho các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp tỉnh theo dự toán được giao hàng năm.

Theo báo cáo của Sở KH&CN, hiện nay Qũy còn tồn tại một số hạn chế trong quá trình hoạt động như: Hoạt động của Qũy còn thiếu văn bản hướng dẫn đồng bộ, thống nhất về nghiệp vụ từ Trung ương đến địa phương; Các hoạt động thông tin tuyên truyền còn hạn chế, chưa huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư cho KH&CN.

Tại buổi làm việc, Sở KH&CN đề nghị ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh xem xét một số nội dung: HĐND tỉnh kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo Bộ KH&CN, các cơ quan chuyên môn của Chính phủ sớm hoàn thiện các thể chế, chính sách pháp luật về KH&CN và đổi mới sáng tạo và hoàn thiện chính sách pháp luật về đầu tư, cơ chế tài chính, xử lý tài sản hình thành từ nhiệm vụ KH&CN, nhất là sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với mô hình hoạt động, quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển KH&CN của địa phương.

anh tin bai

  Đ/c Bế Đăng Khoa, Giám đốc Sở KH&CN báo cáo tình hình hoạt động Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến đề nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan trong việc phối hợp, tham mưu về chủ trương kiện toàn lại cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quỹ theo hướng chuyển cơ quan điều hành Quỹ trực thuộc UBND tỉnh thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở KH&CN để thuận tiện trong việc điều hành các hoạt động chuyên môn của Quỹ. Chỉ đạo Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh xem xét phối hợp với Sở KH&CN nghiên cứu, đề xuất phương án thực hiện cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng và thực hiện thanh toán kinh phí một lần khi kết thúc nhiệm vụ. Chỉ áp dụng khoán chi từng phần đối với những nhiệm vụ KH&CN có tính rủi ro cao, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, bất cập cho các cơ quan quản lý, các cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài, nâng tỷ lệ giải ngân hằng năm đạt yêu cầu.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh La Văn Hồng đề nghị: Sở KH&CN tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn giám sát; Tổng hợp thêm số lượng các doanh nghiệp, tổ chức tiếp cận với các nội dung để đánh giá chính xác hơn; Làm rõ số lượng các doanh nghiệp, tổ chức được tiếp cận thông tin từ nguồn quỹ; Bổ sung cụ thể các kiến nghị, vướng mắc trong quy chế hoạt động, giải pháp, hoàn thiện báo cáo gửi đoàn giám sát trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

P.H
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


image advertisement