Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Thực hiện quy định về đo lường trong kinh doanh xăng dầu khi triển khai thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 54
anh tin bai

 

Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thực hiện thành công Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, triển khai văn bản số 54/BKHCN-TĐC ngày 08/01/2024 của BộKhoa học và Công nghệ(KH&CN) về việc phối hợp triển khai thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng đã có văn bản hướng dẫn số 41/SKHCN-ĐLCL gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, tổ chức kiểm định cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung về đo lường trong kinh doanh xăng dầu như sau:

1. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Chủ động phối hợp với cơ quan thuế tại địa phương chọn các nhà cung cấp dịch vụ, triển khai các giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả, thuận lợi trong việc lập hóa đơn điện tử tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đồng thời bảo đảm đúng quy định của pháp luật về đo lường. Trong đó cần lưu ý một số quy định:

a) Điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KHCN quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định “Các bộ phận, chi tiết, chức năng của cột đo xăng dầu phải phù hợp với mẫu đã phê duyệt”.Các quyết định phê duyệt mẫu và hình ảnh của mẫu cột đo xăng dầu đã được phê duyệt đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, địa chỉ http://tcvn.gov.vn, chuyên mục: Đo lường.

b) Trường hợp kết nối thêm thiết bị, phương tiện với cột đo xăng dầu để thu nhận, ghi, in kết quả đo: Điểm d khoản 1 Điều 6 Thông tư 15/2015/TT-BKHCN quy định:“Không được phép sử dụng các phương tiện, thiết bị (ví dụ như bộ điều khiển từ xa, điện thoại di động, máy tính,..) có thể tác động làm thay đổi các đặc tính kỹ thuật đo lường chính của cột đo xăng dầu”; Điều 1 Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KHCN sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư 15/2015/TT-BKHCN quy định thiết bị ghi, in kết quả đo phải bảo đảm yêu cầu về đo lường sau đây: “Không có cơ cấu, chức năng tác động làm thay đổi kết quả đo, đặc tính kỹ thuật đo lường của cột đo xăng dầu”; Điểm e khoản 6 Điều 6 Thông tư 15/2015/TT-BKHCN quy định trách nhiệm thương nhân bán lẻ xăng dầu phải thực hiện quy định về đo lường như sau:“Trường hợp quá trình sửa chữa có sự cải tiến, cải tạo làm thay đổi chương trình điều khiển hoặc đặc tính kỹ thuật đo lường chính của cột đo xăng dầu so với mẫu đã được phê duyệt thì phải thực hiện việc phê duyệt mẫu mới theo quy định”.Việc phê duyệt mẫu cột đo xăng dầu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Do đó nếu các trường hợp cải tạo, cải tiến làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường của cột đo xăng dầu đã được phê duyệt mẫu thì phải thực hiện việc phê duyệt mẫu cột đo xăng dầu này và kiểm định lại theo quy định.

2. Đối với các tổ chức kiểm định cột đo xăng dầu

Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của tổ chức kiểm định quy định tại Điều 25 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN. Qua hoạt động kiểm định, tăng cường phát hiện các hiện tượng gian lận về đo lường thông qua sử dụng cột đo xăng dầu, đề xuất các biện pháp kỹ thuật, quản lý chống gian lận gửi cơ quan có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định.

Từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có một số doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện việc sử dụngxuất hóa đơn điện tử tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng và thực hiện đăng ký kiểm định với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong trường hợp kết nối thêm thiết bị, phương tiện với cột đo xăng dầu để thu nhận, ghi, in kết quả đo làm thay đổi chương trình điều khiển hoặc đặc tính kỹ thuật đo lường chính của cột đo xăng dầu so với mẫu đã được phê duyệt như Công ty Xăng dầu Cao Bằng (triển khai thực hiện tại tất cả các cửa hàng kinh doanh xăng dầu của công ty), công ty TNHH Xuân Đường Cao Bằng…

Là đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực đo lường, kiểm định trên địa bản tỉnh Cao Bằng, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CNluôn nghiêm túc thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Cụ thể là cung cấp dịch vụ kiểm định cho khách hàng sau sửa chữa đối với trường hợp kết nối thêm thiết bị, phương tiện với cột đo xăng dầu để thu nhận, ghi, in kết quả đo làm thay đổi chương trình điều khiển hoặc đặc tính kỹ thuật đo lường chính của cột đo xăng dầu so với mẫu đã được phê duyệt; Tuyệt đối không thực hiện kiểm định các cột đo xăng dầu được cải tạo, lắp ráp chắp vá và không đúng với mẫu đã được phê duyệt hoặc các cột đo xăng dầu không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định tại các điểm a, b, c và d Khoản 1 và Khoản 7 Điều 6 Thông tư 15/2015/TT-BKHCN.

Qua hoạt động kiểm định, đảm bảo cho các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầuhạ tầng kỹ thuật đối với việc cung cấp hóa đơn điện tử, ngăn ngừa các hành vi gian lận, trốn thuế, chống thất thu thuế, góp phần tuyên truyền, khuyến khích các đơn vị kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý thuế, đảm bảo quy định đo lường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng./.

Tác giả bài viết: Thanh Giang
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


image advertisement