Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 617
  • Trong tuần: 5 789
  • Tổng lượt truy cập: 2037777
  • Tất cả: 1332
Đăng nhập
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh mới ban hành (đợt I/2023)
Lượt xem: 55
Sáng ngày 11/4/2023, tại Phòng họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt I/2023) bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Tỉnh ủy và hơn 160 điểm cầu Sở, ban, ngành, cấp huyện trên toàn tỉnh với hơn 4.000 cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.
anh tin bai

Hội nghị tại điểm cầu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

 

Tham dự tại điểm cầu của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng có đ/c Lương Đức Tố - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở KH&CN; đ/c Nông Thanh Thân - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó giám đốc Sở và toàn thể Đảng viên, quần chúng trong toàn ngành.

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên và quần chúng đã được nghe báo cáo viên trình bày các nội dung Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh mới ban hành: Về Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 03/01/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về Hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Kết luận số 48-KL/TW  ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị vể tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Quyết định số 1179-QĐ/TU ngày 23/3/2023 của Tỉnh ủy Cao Bằng về ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác Đảng, công tác Chính trị và công tác quần chúng trong công an huyện, thành phố; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc lãnh đạo thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên dịa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025; Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị  số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Qua hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung tới cấp ủy các cấp, tổ chức Đảng giúp các cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm rõ những nội dung hướng dẫn triển khai các Chỉ thị, quy định của Trung ương và những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết thời gian qua. Đồng thời trong thời gian tới, đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục chỉ đạo nâng cao công tác tuyên truyền, quán triệt các nội dung văn bản sát với thực tế của ngành, đơn vị công tác.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Tác giả bài viết: ĐT
Tin khác
1 2 3 4 5  ...