Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ
Số ký hiệu văn bản 801/QĐ-SKHCN
Ngày ban hành 20/08/2019
Ngày hiệu lực 20/08/2019
Trích yếu nội dung Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm trang_-quyet-dinh-cong-bo-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nam-2018so-khcn.pdf