Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 12/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22/07/2019
Ngày hiệu lực 22/07/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Lĩnh vực khoa học công nghệ
Người ký duyệt Đàm Văn Eng
Tài liệu đính kèm nq-12_1.pdf