Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Nộp hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng,, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh/cấp toàn quốc của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác thi đua khen thưởng cấp tỉnh, cấp toàn quốc năm 2023
Lượt xem: 44
Ngày 07/3/2024 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 263/SKHCN-TTr về Nộp hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng,, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh/cấp toàn quốc của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác thi đua khen thưởng cấp tỉnh, cấp toàn quốc  năm 2023
Tải về
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


image advertisement